Taushubetsu Bridge, Nukabira, Hokkaido, Japan (2008) Michael Kenna